Qatt ħsibt dwar kif l-AI tista’ taffettwalek l-impjieg jew il-ħajja tiegħek?
Tixtieq titgħallem aktar dwar x'inhi verament l-AI – u kif tinħoloq?
Tixtieq tifhem kif l-AI se tiżviluppa u se taffettwana fis-snin li ġejjin?

L-għan tagħna huwa li niċċaraw l-AI

L-Elementi tal-AI huwa serje ta’ korsijiet online bla ħlas maħluq minn Reaktor u mill-Università ta’ Ħelsinki. Irridu nħeġġu grupp kemm jista’ jkun kbir ta’ nies sabiex jitgħallmu x’inhi l-AI, x’jista’ (u x’ma jistax) isir bl-AI, u kif jibdew jinħolqu metodi tal-AI. Il-korsijiet jikkombinaw it-teorija ma’ eżerċizzji prattiċi u jistgħu jitlestew bil-pass tiegħek.

— L-Intelliġenza Artifiċjali tirreferi għat-teorija u l-iżvilupp ta' sistemi kompjuterizzati li kapaċi jagħmlu affarijiet li normalment teħtieġ intelliġenza ta' bniedem.
Matthew Montebello , Professor, L-Università ta' Malta
— Għan-negozji, l-Intelliġenza Artifiċjali tfisser era kompletament ġdida rigward ir-riċerka. Il- kumpaniji li huma lesti jitgħallmu billi jesperimentaw huma dawk li qed jagħmlu l-aktar progress; u x’aktarx huma dawk li qed jiksbu vantaġġ.
Hanna Hagström , id-Direttur tal-Kumpanija tal-AI, Reaktor
— The idea has a simple, Nordic ring to it: Start by teaching 1 percent of the country’s population, or about 55,000 people, the basic concepts at the root of artificial technology, and gradually build on the number over the next few years.
POLITICO , Finland’s grand AI experiment, →
— AI is going to have as big an impact on our society as electricity.
Risto Siilasmaa , Chairman of board, Nokia
— For AI to be successful, not only do we have to develop it; we also must work on finding diverse ways of utilizing AI. And it’s not just up to the engineers, which is why it’s so great that the Elements of AI course is free for anyone to attend.
Elina Lepomäki , Member of Parliament

L-Ewwel Parti

Introduzzjoni għall-AI

L-Introduzzjoni għall-AI huwa kors online bla ħlas għal kull min hu interessat li jitgħallem x’inhi l- AI, x’inhu possibbli (u x’mhux possibbli) bl-AI, u kif taffettwa ħajjitna – mingħajr il-ħtieġa ta’ matematika kkumplikata jew ipprogrammar.

Ibda l-kors
Robots2

L-istorja tagħna s’issa

Fir-rebbiegħa tal-2018, Reaktor u l-Università ta’ Ħelsinki ngħaqdu flimkien sabiex jgħinu lin-nies jużaw, u mhux iħossuhom mhedda, mill-AI. Flimkien, bnew l-Elementi tal-AI biex jgħallmu l-punti bażiċi tal-AI lil nies minn firxa wiesgħa ta’ sfondi.

To view the most updated course, check out the global version.

1 miljun student

Inkitbu aktar minn 1 miljun student.

170 pajjiż

Il-kors infirex madwar id-dinja, bl-istudenti li jiggradwaw ġejjin minn aktar minn 170 pajjiż.

40% nisa

Madwar 40% tal-parteċipanti tal-kors huma nisa, aktar mid-doppju tal-medja għall-korsijiet tax-xjenza tal-kompjuters.

Sħab

L-Università ta' Malta

F’nofs il-Mediterran, l-Universita’ ta’ Malta (UM) kienet, matul l-istorja ta’ 400 sena tagħha, iċ-ċentru għall-iskambju akkademiku internazzjonali fil-gżira. UM hija l-istituzzjoni ewlenija ta' edukazzjoni ogħla f'Malta u l-istrutturi tagħha huma konformi mal-Proċess ta' Bolonja u l-qasam Ewropew ta' Edukazzjoni Ogħla.

Fl-UM nwettqu riċerka akkademika u nipprovdu ambjent vibranti ta’ edukazzjoni ogħla fl-arti, ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi kif meħtieġ għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u kulturali ta’ Malta. Il-korsijiet tagħna huma mfassla biex jipproduċu professjonisti kwalifikati f'diversi dixxiplini. Il- komunità tal-alumni tagħna qed tikber b'mod esponenzjali: aktar minn 3,500 student jiggradwaw f'diversi dixxiplini kull sena.

Illum l-UM magħmula minn erbatax-il fakultà, numru ta’ istituti u ċentri interdixxiplinari, tliet skejjel u junior college. Minbarra l-kampus ewlieni, li jinsab fl-Imsida, hemm tliet kampus oħra: il-Belt Valletta, Marsaxlokk, u Għawdex. Il-lingwa tat-tagħlim hija l-Ingliż.

The eSkills Malta Foundation

l-Fondazzjoni eSkills Malta hija l-Koalizzjoni Nazzjonali għall-avvanz tal-Ħiliet Diġitali u l Professjoni tal-IT. Il-Koalizzjoni hija meqjusa wahda mil-aħjar prattici fl-Ewropea, u l għan ewlieni tagħha huwa li timpenja ruħha mal-membri tagħha u entitajiet ohra biex toħloq sinerġija bejn l-Industrija, l-Edukazzjoni u l-Gvern.