Il-kors jinkludi xi elementi ta' programmar jew matematika?

Le, ma jinkludi l-ebda programmar, iżda hemm bżonn ta' xi għarfien matematiku . Madankollu, mhux se tkun matematika avvanzata u l-kors huwa mfassal b’tali mod li ma jkun mistenni l-ebda għarfien preeżistenti għajr dak tal-matematika bażika. Għalkemm l- informazzjoni kollha meħtieġa biex jitlestew l-eżerċizzji hija disponibbli fil-kors, xi eżerċizzji u partijiet jistgħu jinħassu xi ftit diffiċli jekk dan l-aħħar ma tkun għamilt l-ebda matematika. Xi eżerċizzji jeħtieġu wkoll li tpinġi fuq karta sabiex issib it-tweġiba għall- mistoqsija.

Mistoqsijiet Frekwenti Oħrajn