Jien għaddejt mill-kors, minn fejn nista' nsib iċ-ċertifikat tiegħi?

F’każ li jirnexxielna nipproċessaw u nikkonfermaw it-tweġibiet kollha tiegħek, iċ-ċertifikat tiegħek se jkun disponibbli fuq in-naħa ta’ fuq tal paġna "Il-Profil Tiegħi". Kun af li ċ- ċertifikat huwa disponibbli biss f’forma diġitali u bil-lingwa li biha tkun għamilt il-kors.

Mistoqsijiet Frekwenti Oħrajn